Kinnarumma Naturskyddsförenings webbsidor 2019

Den här sidan är vi inte klara med än.

Naturvårdsarbetare i Karlagården 2016. Kor av rasen rödkulla
betar i ängsmarken.

Granspira, en rödlistad art som fotograferats på Källenäs
vid Frisjön.