Kinnarumma Naturskyddsförenings webbsidor 2021

Lillåns ravin i Svaneholm

En gång var ravinen utlopp för vatten från Storsjön.
Idag en djup ravin som ger ett väldigt vilt intryck.

I början på 1900 talet behövde textilindustrin utmed Viskan mer vattenkraft. Genom att bygga ett stort dämme vid nuvarande Storsjöns utlopp, Lillån, skapades den nuvarande sjön. Samtidigt grävdes en tunnel från Storsjön till Viskan vid Ryttaren i Viskafors. På så sätt leddes vattnet från Storsjön till en punkt i Viskan som var uppströms kraftverket i Viskafors. Lillån som en gång säkert var en häftigt strömmande fors i sluttningen ner mot Svaneholm blev bara en bäck med små dammar i en ravin.

Ravinen är otillgänglig men en häftig upplevelse. Här finns inget skogsbruk utan naturen får utvecklas fritt. Den djupa ravinen skapar en annorlunda miljö och här finns lavar, svamp och mossor som gillar när det är fuktigt och skugga.

Den som vandrar runt Storsjön passerar dämmet och har en fin utsikt ner i den djupa ravinen. Vandringsleden passerar dämmet vid sjöns syd ända. Ett bra sätt att ta sig till ravinen är också att från Svaneholm ta sig upp en bit på vägen mot Gäddered. Vägen går i början parallellt med Lillån så när vägen och ån delar sig är det bara att fortsätta utmed ån.

Storedam, dämmet i Storsjön
Storsjön dämmdes upp med en stor damm i sjöns sydända där Lillån börjar.
Vild natur på bottennav ravinen.
Bitvis är ravinen så otillgänglig att det knapast går att ta sig fram på botten av ravinen.