Kinnarumma Naturskyddsförenings webbsidor 2021

Styrelse

Styrelsens sammansättning sedan årsmötet 2019:

Uppgift Namn Telefon epost
Ordförande Lars Aspholmer 070-662 70 46 Lars@Larsaspholmer.se
vice ordförande Britt-Marie Bertilsson 070-291 34 73
Kassör Lena Åsegård 070-699 23 58 Lena@Larsaspholmer.se
Ledamöter Inger Karlsson 033-29 20 35
Gunnar Gustavsson 073-390 11 84
Suppleanter Ronny Fallberg 070-144 18 30
Bo Persson 070-839 06 75
Monika Borg 073-309 03 55