Kinnarumma Naturskyddsförenings webbsidor 2021

Vilda orkidéer

Orkidéer är speciella för alla amatör botanister. Flera arter är ovanligt vackra, blommornas form kan vara mycket speciell och de pollineras ofta på sätt som är fascinerande.

Sjuhäradsbygden är knappast ett område man tänker på när man tänker på orkidéer. De flesta av landets orkidéer är kalkgynnade och vi har rätt ont om kalk i våra trakter. De finns dock några arter som inte är beroende av höga kalkhalter för att konkurrera och dessa kan vi hitta. Här och var har även vi inslag med kalk så i några fall kan vi hitta orkidéer som annars är mest typiska för exempelvis falbygden där det är rikligt med kalk.

Grönvit nattviol

Klockgentiana uppifrån
Grönvit nattviol

Den hos oss i särklass vanligaste orkidéen är den grönvita nattviolen. Det finns också en art som heter enbart nattviol. Det är inte enkelt att se skillnad på grönvit nattviol och vanlig nattviol om man inte har viss vana.

Nattviolen blommar från midsommar och växer på ängar, utmed vägkanter och liknande platser. Den undviker de riktigt torra platserna.

Karlagården är kanske den plats där vi har flest grönvita nattvioler. Många hundra exemplar som är spridda över stora delar av området.

Knärot

Knärot är en mystisk art i våra trakter. Svårupptäckt eftersom den är rätt liten och växer bland blåbärsris och liknande i gläntor i skogen. Vi är ju vana vid att orkidéer ska vara på ängar och i kärr men detta är alltså en riktig skogsorkídée.

Det finns botanister som anser att knäroten är vanlig i våra trakter och att det mest är för att den är svårupptäckt som många anser att den är sällsynt. I vår kommundel känner vi till en handfull lokaler. I Tranhults naturreservat finns en växtplats längst in i reservatet där stigen går upp från å kanten. Strax efter att man är halvägs uppe brukar det finnas rätt många ex på vänster sida om stigen.

Tvåblad

Tvåblad är ovanlig i Sjuhäradsbygden. I Borås och Mark finns bara en känd växtplats, Brudgummekullen i Kinnarumma. Här finns på "ängsgräsmattan" hela 500 tvåblad. Tvåblad finns annars mest i kalkrika trakter.

Tvåblad är den största orkidéen av de vi tar upp här. Den kan bli 50 cm hög. Blomningen är från mitten av juni och hela juli.

Jungfru Marie Nycklar

Klockgentiana uppifrån
Jungfru Marie Nycklar från Karlagården.

Jungfru marie nycklar kallas i våra trakter ofta för fläckigt nyckelblomster. Det namnet kommer säkert från att bladen är prickiga. Jungfru marie nycklar finns i ängsmark. En mycket typisk växtplats finns i Karlagården. I ett parti finns vad man kan kalla ett "fuktdrag". Det lutar lätt och troligen går en del vatten rätt ytligt. Här finns åtskilliga hundra blommor.

Fläckig nyckelblomster blommar från slutet av juni.

Korallrot

Klockgentiana uppifrån
Närbild på den rätt oansenliga korallroten.

Korallrot är också en skogsorkidée. Den är precis som knärot svårupptäckt där den växer utmed bäckar, i kärrkanter och på tuvor i mossar. Den blommar i mitten slutet av juni.

Det finns en handfull kända växtplatser. Vill ni besöka en plats så är den som är enklast att hitta vid Sjöbolider, det är den branta backen upp mot Frisjön från Kinnarumma. Vid backens början går en skogsväg in på höger sida, det är gamla vägen till Svanshult. Håll vänster när stigen delar sig en bit upp för backen. Väl uppe är det en mosse på höger sida. I kanten på mossen rinner en mindre bäck. Omkring 50 meter in och ett hundratal meter därefter finns flera växtplatser med som mest runt hundra blommor.