Kinnarumma Naturskyddsförenings webbsidor 2021

Klockgentiana

Rödlistad art som främst finns i sydvästra Sverige

Klockgentiana är en vacker, djupt blå, blomma som finns på flera växtplatser vid Frisjön och Västersjön. Den växer nästan alltid i sydlägen där solen kommer åt. Mest finns den precis i strandkanten där is och vågor håller tillbaka en del annan vegetation och skapar jordblottor där klockgentianans frön kan gro.

Klockgentianan kan bli gammal, troligen uppåt 50 år. Den polineras av humlor.

Skötsel av växtplatser

Allmänt är det största hoten mot klockgentianan att växtplatserna växer igen eller att vattennivån höjs och dränker växtplatserna. Föreningen har de senaste åren försökt påverka Borås Energi att hålla ett normalt vattenstånd i juli och augusti. Under några år slarvade Borås Energi och Miljö och lät av oklar anledning vattenståndet vara högre än normalt under juli och augusti och då får klockgentianorna inga bra förutsättningar. Exempelvis har förekomsten vid Svanshultaviken varierat mellan runt 600 ex och ett fåtal blommande ex under 2015 då vattenståndet var högt och juli dessutom solfattigt.

Beskrivning

Klockgentiana är en flerårig ört. Den har en kort jordstam och en eller ibland flera stjälkar. Den blir upp till 50 cm hög. Bladen är smala, lansettliknande. Det man lägger märke till är den vackra blå blomman i toppen av stjälken. Blomman är klocklik, som en vanlig blåklocka som har öppningen riktad uppåt.

Blomningstid

Hos oss blommar klockgentianan från början av augusti och en bit in i september. Blomman är bara utslagen när solen skiner.

Växtplats

I våra trakter finns klockgentianan i två områden. Runt Frisjön och runt Västersjön. Ofta växer den tillsammans med blåtåtel direkt i strandkanten.

Nabben vid Svanshultaviken i Frisjön är en växtplats där föreningen varje år försöker hålla efter sly och även skapat ytor med blottad jord där frön kan gro. Vid Sjöbonäs i Frisjön finns också platser med riktigt mycket klockgentianor under år med lågt vattenstånd.

Klockgentiana uppifrån
Klockgentiana, toppställd blomma med fem kronblad.
Klockgentiana uppifrån
Klockgentiana, i bakgrunden gräset blåtåtel.
Klockgentiana uppifrån
Strandparti med klockgentiana vid Nabben i
Svanshultaviken vid Frisjön.