Kinnarumma Naturskyddsförenings webbsidor 2021

Smörbollar

En favorit som blir allt mer ovanlig

Svensk botanisk förening utser varje år en växt som "årets växt". År 2016 var det smörbollar. En växt som vi tror många känner igen.

Förr var smörbollar vanliga. De fanns på ängar och då särskilt fuktiga partier. Kor äter inte smörbollar eftersom de smakar beskt. I kornas beteshagar fanns därför nästan alltid smörbollar. Idag har vi inte längre beteshagar på samma sätt. Vi har färre gårdar med kor överhuvudtaget och bete sker lika ofta på det som varit åker som i traditionella beteshagar.

Smörbollar gillar att det är fuktigt. Hos oss finns de flesta lokaler som vi känner till i fuktiga partier utmed våra åar.

Skötsel av växtplatser

Liksom för så många andra arter är sannolikt igenväxning det största hotet.

Beskrivning

En smörboll kan bli upp till 70 cm hög. De flesta känner säkert igen den klart gula och runda blomman.

Blomningstid

Hos oss blommar smörbollar från slutet av maj och en bit in i juli.

Växtplats

Lättast att se smörbollar är att besöka Karlagården i juni. De växer i nedre delen av den inhängnade blomrika området. Utmed Häggån strax uppströms Pärlebo finns ett avsnitt med riktligt med smörbollar. I Seglora finns växtplatser utmed Viskan mellan Seglora och Rydal.

Smörbollar
Smörbollar i Karlagården.